vertrouwenspersoon met een luisterend oor

Wij bieden onafhankelijke en integere vertrouwenspersonen voor een veilige werk- en leeromgeving en staan allerlei soorten organisaties terzijde, zowel in de profit als non-profit sector.

Onze vertrouwenspersonen hebben jarenlange ervaring in conflictoplossing en bieden doeltreffende ondersteuning in precaire situaties.

vertrouwenspersonen

netwerk van vertrouwen

U streeft toch ook naar een veilige werkvloer met een oplossingsgericht, psychosociaal arbeidsbeleid?

Overal waar mensen elkaar ontmoeten, maken ook verschillende normen en waarden kennis met elkaar. Waar de één een bepaalde vorm van omgang ‘normaal’ vindt, kan de ander aan deze manier van interactie juist een negatief gevoel overhouden.

Ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen vinden vandaag de dag helaas nog te vaak plaats. Als werkgever is het uiteraard belangrijk om hier adequaat op te reageren.

verantwoordelijk voor een oplossing

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een oplossing bij grensoverschrijdend gedrag of integriteitsschendingen. Geen gemakkelijk opgave, maar het is noodzakelijk om hier energie in te steken. Doet u dat niet? Dan is het risico op escalatie groot. Dat heeft negatieve effecten op uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een groeiend gevoel van onveiligheid onder uw medewerkers, oplopende conflicten, uitstroom of langdurig verzuim.

Door een beroep te doen op ons netwerk, draagt u bij aan het verduurzamen van arbeidsrelaties en laat u zien dat u streeft naar een prettig arbeidsklimaat voor iedereen!

Voor u als werkgever zijn wij ervaren sparringpartners om problemen in beeld te brengen en conflicten op te lossen.

vertrouwenspersoon