laatste nieuws

Hieronder vind u de laatste wetenswaardigheden over vertrouwenspersonen, wetgeving en andere voor u relevante informatie.

minister Bruins Slot

vertrouwenspersoon kan ook onafhankelijk meldloket zijn

Volgens minister Bruins Slot betekent onafhankelijkheid dat de vertrouwenspersoon geen verantwoording hoeft af te leggen aan zijn werkgever.

Anders dan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer vindt minister Bruins Slot dat er geen spanning zit in het combineren van de rollen vertrouwenspersoon en onafhankelijk meldloket, ook als de vertrouwenspersoon de melder adviseert, steunt en representeert. ‘In die zin dat de vertrouwenspersoon als ontvanger en doorgeefluik van een melding kan fungeren.’

Zie voor het volledige artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/vertrouwenspersoon-kan-ontvanger-en-doorgeefluik-van-melding-zijn

tweede kamer

initiatiefwetsvoorstel tweede kamer

Afgelopen dinsdag 23 mei stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het Initiatiefwetsvoorstel van Maatoug tot verplichtingstelling van een vertrouwenspersoon. De eerste stap is gezet!

Maar we zijn er nog niet: In Tweede Kamer stemden VVD, PVV, FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Van Haga tegen het voorstel. Iets wat in de volgende stap nog wel eens parten kan gaan spelen, omdat er sprake was van een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De volgende stap is dat de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 20 juni 2023 de procedure bespreekt en dat het proces van daaruit verder gaat.