de vertrouwenspersoon, een betrouwbare partner

Overal waar mensen elkaar ontmoeten, maken ook verschillende normen en waarden kennis met elkaar. Waar de één een bepaalde vorm van omgang ‘normaal’ vindt, kan de ander aan deze manier van interacteren juist een negatief gevoel overhouden. Zodra zo’n negatief gevoel naar aanleiding van ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen ontstaat, is het onverstandig om aan te nemen dat dit ‘vanzelf’ overgaat. Situaties als deze vragen om een respectvolle zoektocht naar een oplossing en daar bent u als werkgever verantwoordelijk voor.

Hoe gaat u ervoor zorgen dat iedereen op de werkvloer in een prettig arbeidsklimaat kan bewegen?

vertrouwenspersonen wat wij doen

hiërarchie op de werkvloer

Hiërarchie op de werkvloer is onvermijdelijk. Dit maakt het voor een werknemer soms lastig om zich uit te spreken over integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen. Soms voelt een werknemer zich onvoldoende op zijn gemak om bij u als werkgever aan de bel te trekken, zaken bespreekbaar te maken en over negatieve gevoelens te praten. Het is onverstandig om ervan uit te gaan dat problemen vanzelf verdwijnen en dat negatieve gevoelens niet bestaan, omdat ze nog niet aan u gemeld zijn.

Toch begint het vinden van een oplossing en het herstellen van het arbeidsklimaat, bij het kenbaar kunnen maken van negatieve gevoelens. Dat is hét moment waar ons Netwerk van Vertrouwen in beeld komt. Wij kunnen in precaire situaties als externe gesprekspartner met de werknemer in gesprek gaan en bespreekbaar maken wat er speelt.

netwerk van vertrouwen

Wanneer u een beroep doet op ons Netwerk van Vertrouwen begeleiden wij melder en werkgever om integriteitsschendingen en/of ongewenste omgangsvormen in beeld te brengen en bespreekbaar te maken. Juist door onze aanpak zal een melder zich gehoord voelen, kan oplossingsgericht gewerkt worden en komt de werknemer terug in zijn kracht. Samen zullen wij de situatie helder in kaart brengen en de melder begeleiden bij het delen van zijn ervaring en zijn gevoel daarbij. Wij ondersteunen bij het zoeken naar een passende oplossing voor werkgever en werknemer.

De externe vertrouwenspersoon vormt zo een praktische buffer, die er niet alleen voor zorgt dat situaties helder en nauwkeurig in kaart gebracht worden, maar ook dat er ruimte wordt gemaakt voor een oplossing waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden en mee verder kunnen.

vertrouwenspersoon wat wij doen
vertrouwenspersoon wat wij doen 2

oplossingsgericht werken

Werk is een belangrijke factor in iemands leven. Het geeft voldoening, heeft toegevoegde waarde en is belangrijk voor iemands sociale netwerk. Juist omdat de werkvloer zó’n belangrijke omgeving is, is het zaak om ervoor te zorgen dat medewerkers zich hier comfortabel voelen. Daar waar grensoverschrijdend gedrag en/of integriteitsschendingen spelen, heeft dat altijd een negatieve impact op werknemers. Een signaal daarover verdient dus alle aandacht.

Reageert een werkgever daar niet adequaat op, dan is de kans op verzuim en/of uitstroom groot. Personeel is menselijk kapitaal dat u als werkgever graag wilt behouden. Dit is waarom het ook in uw belang is om te streven naar een psychosociaal arbeidsbeleid in een veilige werkomgeving.

Kortom, doet u beroep op het Netwerk van Vertrouwen, dan draagt u bij aan het verduurzamen van arbeidsrelaties en laat u zien dat u streeft naar een prettige werksfeer voor iedereen. Wij bieden u een raamwerk aan waarin door externe vertrouwenspersonen naar een doeltreffende oplossing wordt gezocht.

Ons netwerk bestaat uit vertrouwenspersonen die allen zijn gecertificeerd door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. De professionele knooppunten in ons netwerk beschikken over een ruime ervaring, waarbij omgang met conflictoplossing en -bemiddeling een overkoepelend thema is. Dit is waarom wij snel en doeltreffend kunnen optreden. Inzicht krijgen in de aard en achtergrond van een conflict en het doortastend oplossen van een conflict kunt u van ons verwachten. Duidelijkheid en vertrouwen staan bij ons voorop.